Kanalisering & Clairvoyance

Kanalisering betyder på alle måde, at modtage og videregive beskeder, fra f.eks. åndelige vejledere, de opstegne mestre, ærkeengle, skytsengle og vores personlige guider.

Kanalisering handler om at videregive ærlige og kærlige budskaber fra højere bevidsthedsniveauer Og disse transformeres, så vi kan modtage dem i vores fysiske tilstand og vores bevidsthed.

Ved en kanalisering, fungere jeg som en form for kanal, hvor beskederne hentes (kun) oppefra gennem mit sjæleplan og direkte gennem mit kronechakra.

Clairvoyance

Ordet clairvoyance kommer oprindeligt fra Frankrig, og ordene clair (klar) og voir (se) og dækker over evnerne: klarfølelse, klarhørelse og klarsyn.

Det er meget spirituelt stærke mennesker, som formidler budskaber via clairvoyance.

Mange virksomheder, lige som mange privatpersoner benytter sig i højere grad af Clairvoyant rådgivning, af forskellige årsager.

Det kan eksempelvis være i forbindelse med at ville opnå større indsigt i forskellige problematikker, afklaring af relationer i virksomhed, som i privatlivet, for at kunne træffe de rigtige beslutninger til at kunne komme godt videre.

Kanalisering & Clairvoyance

Se kontaktinfo