Kvantespring – opnå de urealistiske mål

Når vi ønsker at opnå resultater der virkelig rykker, er vi nød til at sætte vores barre så højt, at vi ikke aner, hvordan vi overhovedet skulle kunne opnå det urealistiske mål, vi har sat os.

Men det er nødvendigt. For sætter du dig et mål, hvor du kender vejen dertil, da vil alle overspringshandlinger opstå.

Uddybende tekst om kurset er under udarbejdelse, samt datoer hertil er ved at bliver planlagt.

Følg mig evt. på FACEBOOKE: Annett Atti – www.annettatti.dk, og hold ligeledes øje med opslag hertil.

Sæt barren på sit højeste – og spring så!

Se kontaktinfo