Afdødkontakt

Afdødkontakt sker ofte under mine healinger og ved clairvoyante samtaler. Jeg kan sidde i en hvilken som helst dialog, ved personligt som erhvervsmæssigt øjemed, sammen med min klient, og pludselig få kontakt til og besked fra en afdød.

Ved mine healinger, sker det ofte, at en afdød selv træder til stede, uden jeg har spurgt til om der kan formidles kontakt til den afdøde.

Ved en clairvoyant samtalte, kan det samme ske, samt det kan være at klienten selv har et ønske om at vi får kontakt til en afdød og derved evt. kunne få et svar, til et ønsket emne.

Når der bevidst spørges indtil en specifik afdød, er det ingen garanti for at denne ønsker at træde frem. Der kan i stedet, nogle gange ske det, at en anden afdød sjæl træder frem og har en besked med. Men ingen garant for at nogen træder frem. Og vi har inden kontrol over de afdøde. De gør lige hvad der passer dem!

Om en afdød træder frem, for at give en besked, sker dette altid i ren kærlighed.

Beskederne formidles via mig, som er spirituel kanal, enten via min klarføling, klarhørelse og mit klarsyn, hvorved jeg kan videregive beskederne til min klient.

Hvis vi kan tale formål med afdødkontakt, hvad kan dette så være?

Afdødkontakt er en mulighed for, via mig som clairvoyant, at få kontakt til en afdød person. Hvis du længes efter en besked, dialog eller at få noget afklaret. Kontakten sker altid på en hjertelig måde.

At jeg kan få kontakt med den afdøde, kan være til stor hjælp, da der kan være tvivlsspørgsmål om, hvordan det foregik, da døden indtrådte.

Mange af de spørgsmål jeg oplever, der stilles mig som clairvoyant, i forholdet til at få kontakt til en afdød, er ofte, at:

  • få sagt ordenligt farvel til en afdød, da du måske ikke havde muligheden
  • få svar på om de stadig vil hjælpe dig, og støtte dig
  • høre hvad deres råd og indsigter fra astralplanet omkring din nuværende situation er
  • få sagt hvad du ikke nåede eller ikke turde, mens vedkommende stadig levede
  • få en større indsigt i, hvad de har at sige med deres højere bevidsthed, om det der skete og udspillede sig mellem jer, mens vedkommende levede, og hvad det vigtigste var
  • få indsigt i hvordan de har det nu
  • få større indsigt i hvordan de havde det, da de tog afsted herfra til astralplanet

Afdødkontakt er ofte en følsom og bevægende seance, som kan give både afklaring, ro og tryghed, så du opnår mere indsigt og fredfyldthed i forbindelse med de bekymringer og sorger der har været omkring personen.

Afdødkontakt kan give afklaring og ro i egen sjæl

Se kontaktinfo