Vores Spirituelle Sanser

Klarsyn, klarføling og klarhørelse er en del af clairvoyance, og mennesker der evner disse har dels et stærkt udviklet spirituelt klarsyn, en stærk spirituel og sanselig følelse samt et stærk udviklet spirituel klarhørelse.

Klarsyn – Mennesker der besidder denne evne, ser det hele indvendigt for øjet, og kan derved beskrive de mange processer som det handler om.

Klarføling – Klarføling arbejder samme med deres guider, som herved rådgiver med de hensigtsmæssige løsninger, til den clairvoyante. Herved kan nye og bedre processer sættes i gang.

Klarhørelse – Klarhørelse er et stærkt redskab, som også forgår på det telepatiske plan. Ved klarhørelse er der tale om kommunikation der bliver formidlet til den clairvoyante via dennes klarhørelse.

Oftest er det således, at den clairvoyante har en af disse evner, som sin primære evne. Jeg besidder alle disse evner, og det er klarsynet der er min primære evne. Men de øvrige evner træder frem, ved en clairvoyance.

Klarsyn – Klarføling – Klarhørelse

Se kontaktinfo