Din stærke Intuition

Vores intuition er medfødt. Men i vores vestlige verden, har vi lært at skulle tænke rationelt, og skulle, i mange tilfælde, skubbe vores intuition fra os.

Intuitionen er kontakten til din sjæl – til den del af dig, der er i kontakt med den universelle intelligens, den højere bevidsthed, der gennemstrømmer alt og alle. En bevidsthed der giver dig mulighed for at få kendskab til både fortid, nutid og fremtid. Din sjæl er din mest oprindelige og ægte del, den indeholder din dybe indre vished om, hvad der er rigtigt og sandt for dig. Den ved, hvad du virkelig ønsker og drømmer om, og en kender de behov, du skal have opfyldt, for at du har det godt både fysisk, psykisk og åndeligt. Den kender meningen med dit liv, den kender retningen og vejen for dig. Den ved, hvor du kommer fra, og hvor du skal hen.

Din sjæl kontakter dig gennem intuitionen og bringer dig i kontakt med din indre viden – din visdom.

Gennem livet bringer intuitionen dig i kontakt med det, du egentlig altid har vidst, men ikke altid har været bevidst om.

Intuitionen er, når du ved noget uden at vide, hvor du ved det fra

Se kontaktinfo